wtędy

mucha wpław, zaliczona, bez dalszych obrotów, to czy tamto, ma nosa, w czerwieniejącej mgle, wpływ to imię bez kształtu