wtędy

tylko przez nie obecny
ze wszech miar nieludzki
absolutnie bezgłowy