wtędy

kierunek bez wskazówek zegara
śliskość bez stóp
świnia płacze jak rzecz