wtędy

są chwila do pary z nikim
są byk przepaści
są zawiesina gdyby