wtędy

gdyż osa dyrygentem
gdyż rzeźnik nienastrojony
gdyż krawiec pobłądził