wtędy

bezpunkt widzenia
niewypatroszony w dziś
niespłoszony