wtędy

jakleci umierają nijak czyli najgłębiej w pięknie bez cienia harmonii