wtędy

[ ] – fragmenty interpolowane
‹ › – uzupełnienia lakuny (łac. lacuna ‒ ‘dziura, ubytek’), czyli ubytku, jaki powstał w tekście w trakcie powielania kolejnych kopii
ad loc. ‒ ad locum (dotyczący tego miejsca)
cos. – consul [ordinarius / regularis] (konsul [regularny])
fl. – floruit, tj. ‘osiągnął ἀκμή [akmé]’, czyli szczyt twórczości bądź działalności, który według starożytnych przypadał na ok. 40. rok życia
loc. cit. – loco citato (w miejscu cytowanym)
s.v. – sub voce (‘pod hasłem’)