wtędy

155
pelagia była 15-letnią chrześcijanką, która skoczyła z dachu, aby uniknąć gwałtu w czasie prześladowań chrześcijan przez
dioklecjana

156
chrześcijańska męczennica św. domnina z antiochii, która została aresztowana za swoją wiarę. w obawie, że ona i jej dwie córki zostaną zgwałcone, rzuciły się do rzeki i utonęły

157
wirginia została zabita przez swojego ojca, aby zapobiec jej upokorzeniu po uwiedzeniu przez skorumpowanego rzymskiego urzędnika

158
kornelia była „zakrystianką”, panną, która służyła rzymskiej bogini weście. została pogrzebana żywcem na rozkaz tyrana domicjana po tym, jak niesłusznie oskarżono ją o utratę czystości