wtędy

ukryty w bezzwiązku
czas płynie bo nie umie utonąć