wtędy

jamnik tenorem urzędu

na połamanym krześle

pustka próbuje w sypialni