wtędy

są martwica światła
są oklaski bez kończyn
są ropień uwagi
są wyprysk milczenia