wtędy

są oklaski bez kończyn
są ropień uwagi
są wyprysk milczenia