wtędy

gromadzą słowa licząc że po co słowa im wskażą
ludzie żyją licząc że życie im powie dlaczego