wtędy

są syn bez mórz
są córka bez skazy
są matka naderwana