wtędy

czas ma wszystko w gdzieś
trzy są żywioły czas ból nic