◉◉◉◉◉◉◉

to jest brzeg bo ◉◉◉◉◉◉◉ bywa nigdy nie wraca na swoje miejsce