niebo mgłą

niebo ma ptaki na głowie

ale jest snem

czas to jest nic do wszystkiego

na rzece tag spowitej poranną mgłą