najważniejszym fasoli

najważniejszym elementem obrazu jest czytelny podpis

na przestrzeni 4 miliardów lat świetlnych

08:41:03.455 ® kurwa!

nie do odróżnienia od kropek i przecinków

skulony w fasoli