człowiek procedury

człowiek to jest nikt przed tobą

formalności ciągnęły się latami

masz imię – jesteś fikcją

szpital wszczął odpowiednie procedury