czas szafie

czas to jest nic w kształcie oka

może schowamy się w szafie