wtędy

1 przerażąjacy + 1 jedwabnie obudzona ≈ 2 popękane ważki