został badaczka

Został sierotą, kiedy miał cztery lata, a jego wychowaniem zajmowała się babcia. Russell pisze o niej z czułością, choć nie tai też krytycyzmu wobec jej wiktoriańskich, surowych reguł wychowawczych. Jednak najważniejsze – dodaje – że oprócz miłości wpoiła mu też zasadę, którą zapamiętał do końca życia: „Nie będziesz podążać za tłumem, by czynić zło”.

Dotychczas myślano, że korelacja pojawia się, jeśli neurony dostają wspólny sygnał od innych neuronów (np. gdy wspólnie odpowiadają na jeden bodziec ). Tymczasem badania dr Mochol zakładają coś zupełnie przeciwnego. „Odpowiedzi neuronów są skorelowane nie dlatego, że neurony wspólnie odpowiadają, ale że wspólnie milczą” – wyjaśnia badaczka