00:05:25,007 –> 00:05:27,521

pawel_FILAS_filasofia

00:05:25,007 –> 00:05:27,521

maszt to jest dziecko rano zmarłe