00:03:49,527 –> 00:03:51,165

pawel_FILAS_filasofia

00:03:49,527 –> 00:03:51,165

wiem co czujesz roman też mnie zdradza