zbyt przedziurawiona

zbyt
miękka
klamka
zbyt
odlegli
pomarańcz
wioską
klaszcze
przedziurawiona