żadnego niedotykalne

pawel_FILAS_filasofia

żadnego teraz żadnego nigdy żadnego środka nic na zewnątrz
w dłoni niedotykalne