podczas złości

Podczas eksperymentów prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) przez profesor Julię Velkovska z Vanderbilt University zauważono pojawienie się najmniejszych zarejestrowanych kropli. Powstały one podczas kolizji protonów z jonami ołowiu. Obliczono, że średnica tych kropli wynosi od 3 do 5 protonów.

3. Kiedy twoja złość się ujawni, zapisz w notesie swoje uczucia. Nie cenzuruj i nie redaguj pisanego tekstu, bo nie osiągniesz pełnego wyładowania złości