wszyscy rocznie

Wszyscy czescy żołnierze zostali uznani za bohaterów, by można im było wypłacić dodatek do pensji. Zgodnie z restrykcyjnymi planami budżetowymi czeskiego rządu wynagrodzenia wszystkich wojskowych w ubiegłym roku zostały obniżone i zamrożone na okres co najmniej dwóch lat, a status bohatera daje żołnierzowi miesięczny dodatek finansowy rzędu kilku tysięcy koron.

Największe znaczenie gospodarcze mają kury domowe Gallus gallus domesticus – jest ich ok. 8 miliardów i znoszą 562 miliardy jaj rocznie