właśnie podróż

Właśnie dlatego, że okręt mój zatonął udała mi się podróż.