00:05:43,247 –> 00:05:45,203

pawel_FILAS_filasofia

00:05:43,247 –> 00:05:45,203

pomyślałem mieszkamy w przedziale węgla