wałęsa komunikat

WAŁĘSA W LICZBACH:

1 – tyle obrączek i zegarków w filmie miał Więckiewicz
1 – tyle wypożyczono czołgów

Każda zmiana zaczyna się od jednostki. Ode mnie. Logo COP19 odzwierciedla ten proces. Zielone koło symbolizuje osobę, która nie jest obojętna na zmiany, w szczególności na zmiany klimatu i pragnie przyczynić się do budowania zielonej przyszłości. Szare strzałki, których kształt nawiązuje do polskiej sztuki ludowej, symbolizują jednostki, do których dopiero dotrze zielony komunikat