w służy

W przerwach między oglądaniem corridy, strzelaninami, pisaniem i upijaniem się na umór, Hemingway znalazł czas na szpiegowanie. Pisarz miał się spotkać z Rosjanami na początku lat 40, sam zaoferował im swoje usługi.

Wydawało mi się, że słyszałem zawołanie, dlatego poszedłem w tym kierunku i zaczekałem. Szczęśliwym zrządzeniem losu przypadkowo odsunąłem na bok trawę i okazało się, że żaba siedzi na kłodzie. Samce Cardioglossa cyaneospila mają w każdej stopie jeden dłuższy palec, który odpowiada ludzkiemu palcowi serdecznemu. Nie wiadomo, do czego służy