w mamy

W Wielkim Zderzaczu Hadronów zaobserwowano zestaw pięciu cząstek w czasie analizy pojedynczego rozpadu. Zwykle w takiej sytuacji nie obserwuje się aż tylu nowych stanów.
Obserwowane cząstki to stany wzbudzone barionu Omega-c-zero, Ωc0. Składa się on z trzech kwarków, dwóch kwarków dziwnych i jednego powabnego.

Ωc0 rozpada się barion Xi-c-plus, Ξc+, złożony z kwarków powabnego, dziwnego i górnego oraz kaon K-. Następnie Ξc+ rozpada się w proton p, kaon K- i pion π+.

Naukowcy z eksperymentu LHCb analizując trajektorie i energie przebiegu rozpadu zauważyli, że jego trakcie pojawiło się pięć stanów wzbudzonych barionu Ωc0: Ωc(3000)0, Ωc(3050)0, Ωc(3066)0, Ωc(3090)0 and Ωc(3119)0. Liczby w nawiasach oznaczają energię cząstek w megaelektronowoltach (MeV).

Anna Lewandowska zdradziła płeć dziecka. Po chwili skasowała komentarz. Na szczęście go mamy