dzięki kurę

Dzięki kombinacji laserów i wyjątkowej pułapki, w którą schwytano niezwykle zimne atomy, naukowcom z Lawrence Berkeley National Laboratory i University of California Berkeley udało się zmierzyć najmniejszą znaną nam siłę. Wynosi ona 42 joktoniutony. Joktoniuton to jedna kwadrylionowa (10-24) niutona.

I właśnie w tym Wilnie Cyganka mu powróżyła, że w ciągu tygodnia przyjedzie do swojego dworu, usłyszy krzyk i zobaczy krew, co oczywiście porucznik wyśmiał. Nieoczekiwanie dwa dni później otrzymał rozkaz wyjazdu z depeszą do Lwowa. Po drodze zajechał do dworu, wszedł do kuchni, gdzie kucharka właśnie zabijała kurę