00:08:28,487 –> 00:08:29,317

pawel_FILAS_filasofia

00:08:28,487 –> 00:08:29,317

lubię wznosić wzrok po żebrach głodnych od urodzenia