tokio

Tokio
Japonia

Oficerowie obserwują wyjście okrętu wojennego Izumo ze stoczni w Jokohamie.