temat naśladowali

Temat strachów na wróble nigdy etnografów nie interesował. Dzisiaj jest ono zapomniane, niedostrzeżone i niezarejestrowane. Muzea etnograficzne nie mają w swoich zbiorach strachów na wróble. Dlatego mnie marzy się wielki projekt badawczy, w którym uda się zarejestrować chociaż współczesne strachy – podkreśliła Szelągowska.

Powtarzany przez stulecia przez papieży układ dłoni, tzw. ręka błogosławiąca, odzwierciedla uszkodzenie u św. Piotra nerwu łokciowego, a nie pośrodkowego – postuluje dr Bennett Futterman z College’u Medycyny Osteopatycznej Nowojorskiego Instytutu Technologii.

Przy dłoni błogosławiącej palce serdeczny i mały (IV i V) są przygięte do dłoni. Piotr, pierwszy papież, doznał porażenia nerwu łokciowego i później z szacunku wszyscy go naśladowali