rozpraszanie bruxelles

Rozpraszanie fal to zjawisko o fundamentalnym znaczeniu. Dzięki rozpraszaniu światła w ogóle widzimy, a dzięki rozpraszaniu fal akustycznych słyszymy otaczający na świat.

Bruksela dla bezdomnych.

Schroniska oferujące darmowe noclegi:

– Rue du Petit Rempart 5, 1000 Bruxelles, tel: 0800.99.340

– Avenue du Pont de Luttre 132, 1190 Bruxelles, tel: 02.346.66.60

– Rue Terre Neuve 153, 1000 Bruxelles, tel: 02.513.38.01

– Rue de la Senne 78, 1000 Bruxelles, tel. 02.512.72.04

– Rue de la Buanderie 40, 1000 Bruxelles, tel. 02.511.53.30

– Chaussée de Charleroi 160, 1060 Bruxelles, tel. 02.538.59.

– Rue de l’Eglise St-Pierre 12-18, 1090 Bruxelles, tel. 02.424.17.53 lub 02.426.87.

Darmowe posiłki:

– Les petites s?urs des pauvres, Rue Haute 266, 1000 Bruxelles, tel: 02.512.13.80

– Soeurs de M?re Thér?sa, Avenue du Roi 69, 1060 Bruxelles, tel: 02.539.41.17

– Rue de l’Economie 4, Bruxelles