sztokholm

Sztokholm
Szwecja

Znak drogowy przestrzegający pieszych przed przechodzeniem przez drogę ze wzrokiem utkwionym w smartfonie.