austriaccy drucianej

Austriaccy archeolodzy pod kierunkiem Manfreda Bietaka badający w Awaris pozostałości królewskiego pałacu Seuserenre Chiana, panującego w latach ok. 1610-1580 p.n.e., odkryli 16 odciętych prawych dłoni, pogrzebanych w czterech miejscach.

Dwie odcięte dłonie znajdowały się w dwóch różnych dołkach naprzeciwko sali tronowej pałacu, a
pozostałe ręce w dwóch kolejnych dołach poza obrębem budowli. Większość odkrytych dłoni ma duże rozmiary, a niektóre z nich należały do ludzi o wielkiej posturze.

Pod wpływem tej pracy Harry Harlow, psycholog z University of Wisconsin-Madison, przeprowadził klasyczne już dziś eksperymenty na rezusach. Małpki odbierał ich rodzicielkom i wychowywał w pokoju, w którym znajdowały się dwa sztuczne odpowiedniki matek: jedna z drutu, druga szmaciana. W pierwszym eksperymencie matka frotté dawała mleko, a druciana nie. W kolejnym – na odwrót. Potem sprawdzono, do której chętniej przytulają się rezuski. Tak wyszło na jaw, że zawsze wybierały szmacianą matkę, nawet jeśli pożywienie dostawały od tej drucianej