światło mostem

światło wznika i nie po kolei

statek czekał ale był z mydła

nic jest ciekawsze niż ja

ma postać kuli i w niczym nie jest podobny do człowieka

w koninkach skręcić w prawo w drugą przecznicę za mostem