policjanci parowa

Policjanci zauważyli cyklistkę, której tor jazdy wskazywał, iż może ona być pod wpływem alkoholu, co też znalazło potwierdzenie podczas przebadania na alkomacie. Dodatkowo policjanci ustalili po sprawdzeniu w policyjnym systemie, że kobieta podwójnie złamała prawo, ponieważ kierowała rowerem wbrew orzeczonemu sądownie zakazowi kierowania rowerami. W związku z powyższym kobieta została zatrzymana celem wytrzeźwienia i wyjaśnienia.

Szymon Majewski z wykształcenia jest technikiem autoklawów medycznych – sterylizacja gazowa i parowa