00:03:30,727 –> 00:03:32,285

pawel_FILAS_filasofia

00:03:33,527 –> 00:03:36,121

kupimy wagon łez zalesimy drzwi
ma na sobie tylko piąstkę maku śpiewa