00:07:22,647 –> 00:07:25,639

pawel_FILAS_filasofia

00:07:22,647 –> 00:07:25,639

lubię kiedy wilk skaleczy sobie nogę i próbuje zniknąć wśród śniegów