samotność dlatego

samotność krzepnie podczas zbierania słów

jakie pytanie taka krew

śmierć – długo się na nią czeka ale warto

dlatego że nie ma żadnego dlatego