rzeczywistość ?

rzeczywistość jest nierzeczownikowalna
– do kogo mówisz?