00:03:08,967 –> 00:03:11,561

pawel_FILAS_filasofia

00:03:08,967 –> 00:03:11,561

jak się pisze ten przełyk? rodzina