bhatla konwencji

Bhatla i profesor Robert Horvitz mówią, że ich odkrycie może potwierdzać hipotezę mówiącą, iż ludzie mogą posiadać receptory pozwalające na wykrywanie więcej niż tylko pięciu smaków. Niewykluczone też, że potrafimy wykrywać światło w inny sposób niż tylko za pomocą wzroku.

Wyobraź sobie język, w którym zamiast: Nie znalazłem nikogo w pokoju – mówiło by się: W pokoju znalazłem pana Nikogo. Wyobraź sobie problemy filozoficzne, jaki pojawiły by się na gruncie takiej konwencji