00:02:16,807 –> 00:02:19,037

pawel_FILAS_filasofia

00:02:19,927 –> 00:02:22,395

ale kiedy stamtąd wróciliśmy znów zaczęło się psuć